Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2017

08:20
1825 8d05 390
Reposted fromdailylife dailylife vianezavisan nezavisan
08:20
3859 ead7 390
Reposted fromumorusana umorusana vianezavisan nezavisan
08:20
3461 5e9b 390
Reposted fromsnowlake snowlake vianezavisan nezavisan
07:49
0003 3fed 390

kafkasapartment:

Summer Afternoons. January Thieves (1923 - 2006). gelatin silver print 

Reposted frominfinitenoise infinitenoise viahelenburns helenburns
07:49
0149 2d7e 390

legrandcirque:

Photograph by Stan Wayman. USA, 1954.

Reposted fromLittleJack LittleJack viahelenburns helenburns

April 03 2017

10:33
"- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w Tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś "nago psychicznie". Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko Tobie. Jest w stanie być obok."
— Cezary Kosiński
Reposted fromnathloves nathloves
10:33
"- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w Tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś "nago psychicznie". Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko Tobie. Jest w stanie być obok."
— Cezary Kosiński
Reposted fromnathloves nathloves
10:32
6892 8927 390
Reposted fromimeggyman imeggyman vianathloves nathloves
10:28
Wysłucham Cię. Zawsze. Po prostu przyjdź i zacznij mówić. Nie musi być mądrze ani składnie. Zrobię Ci kawę, albo miętę, albo nic i tylko zegar będzie tykał w tle. Wysłucham Cię. Pamiętaj.
— Autor nieznany, ale chciałabym to usłyszeć z "TYCH" ust!

April 01 2017

20:18
5061 710d 390

Vincenzo Balocchi - Love in Florence, 1940s.

Reposted fromRecklessKid RecklessKid viahelenburns helenburns
20:17
Nie żałuje rzeczy, które zrobiłam źle. Żałuję dobrych rzeczy, które zrobiłam dla nieodpowiednich ludzi.

March 28 2017

21:31
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!

March 19 2017

14:27
8530 d4b0 390
Reposted frompesy pesy

March 11 2017

16:25
"Bycie parą jest ciężkie. A zobowiązania, poświęcenia - to trudne. Ale jeśli to ta właściwa osoba, to wtedy jest łatwo. Patrzeć na dziewczynę i wiedzieć, że jej szczęście jest wszystkim czego pragniesz w życiu, to powinna być najłatwiejsza rzecz na świecie. A jeśli tak nie jest, to oznacza, że to nie jest ta jedyna."
— ?
Reposted fromExfeletes Exfeletes viapunkahontaz punkahontaz

March 10 2017

13:09
   spokój ma kształt Twoich ramion  
11:18
A szczyt twórczości to tworzenie siebie.
— Leopold Staff “Igrzysko” (via embroiledthoughts)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viahereyes hereyes
11:18
8403 18dd 390
Reposted fromnieinteresujsiee nieinteresujsiee viahereyes hereyes
11:10
7221 e58f 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahereyes hereyes
11:10
6680 0be5 390
Reposted fromfelicka felicka viahereyes hereyes
10:19
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl