Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2019

13:06
5053 5b5b 390
13:03
8150 0c1d 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viasarazation sarazation
13:03
Reposted fromshakeme shakeme viasarazation sarazation
13:02
Podobno ludzie mogą popełnić dwa błędy po rozstaniu. Albo uciekają od świata i ludzi, albo zbyt szybko wchodzą w kolejne związki.
13:02
8148 5c28 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viatouchthesky touchthesky
13:01
Mam takie marzenie, żeby moje dzieci mogły powiedzieć: łał, tata naprawdę kocha mamę.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatouchthesky touchthesky
12:59
8298 8a24 390
Reposted fromnyaako nyaako viaanorexianervosa anorexianervosa
12:59
Ludzie gadają ze sobą w taki sposób, że uważam to za kolosalną i przegiętą stratę czasu. Co tam? Jak tam? Zajebiście? Tylko tyle. Ja jak już gadam, to potem chciałabym o tym pomyśleć. Chciałabym, żeby wszystko było na maksa i takie prawdziwe. Może jakaś głupia jestem? Dlatego siedzę głównie w domu.
— Nosowska
Reposted fromsfeter sfeter viaanorexianervosa anorexianervosa
12:58
Zastosuj do swoich rozmów prostą zasadę: jeżeli nie chciałbyś stwierdzić czegoś na piśmie i podpisać imieniem i nazwiskiem, nie mów tego.
— Jackson Brown

October 25 2019

09:46
2786 8539 390
Reposted frombrumous brumous viahelenburns helenburns
09:44
Lubię wieczorami siedzieć na przystanku, słuchać, muzyki i patrzeć na ludzi. Czasami wyobrażam sobie, że pytam każdego z nich "przepraszam czy Pan też ma dziurę w sercu?", a oni z uśmiechem odpowiadają "oczywiście, że tak.
— Milena Szczepanik
09:43
8672 7480 390
Reposted frombrumous brumous viahelenburns helenburns
09:42
Reposted fromshakeme shakeme viahelenburns helenburns

October 10 2019

09:21
Czasem spotykamy kogoś i potem chcemy go spotykać codziennie.
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viaohwow ohwow
09:17
8599 f595 390
Reposted fromrol rol viaohwow ohwow
09:15
Diabli wiedzą, czym to się skończy ale dobrze, że się zaczyna.
— Andrzej Sapkowski
Reposted frombaeven baeven viaohwow ohwow

August 01 2019

09:23
5643 608a 390
09:22
8342 94c9 390
09:22
Mógłbyś powiedzieć chociaż" "chodniki tam są takie szerokie".
Albo że kawa gorzej smakuje. że widziałeś w sklepie sukienkę
i pomyślałeś o mnie. Dlatego, że nigdy sukienek
nie noszę.
Mógłbyś chociaż powiedzieć: "mam małą kuchnię".
A przed domem rosną drzewa owocowe.
Albo nieowocowe. Albo chociaż krzaki, wokół których
zawsze kręci się jakiś pies.
Mógłbyś powiedzieć, że modlisz się wieczorem.
Rano, przy śniadaniu, śpiewasz stare piosenki.
Albo, że słuchasz zepsutego radia. Że zacząłeś palić.
Że poznałeś kobietę.

Tylko nie mów, że kochasz i że mam się nie martwić.
Ja przecież wiem, że prawdziwych powrotów nie ma.
— Justyna Rożko "Prawdziwych powrotów nie ma"
Reposted fromohwow ohwow viaanorexianervosa anorexianervosa
09:22
1690 2993 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaitcouldbeworse itcouldbeworse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl